0709-210103 info@tkmab.se

Affärsidé

TKM skall igenom sitt nätverk, personal och kunder bygga morgondagens Sverige. TKMs affärside är att vara länken mellan beställare och projektör. Igenom att arbeta med TKM kommer inte bara den totala kostnaderna sjunka utan även arbetsglädjen kommer öka.

Avtal

För oss som arbetar inom TKM är avtal viktigt, men inte det viktigaste. För oss handlar det om att förmedla en känsla att du som kund är kund hos oss känner att vi håller oss till det som vi kommit överens om, att vi är engagerade, tar vårt ansvar och förmedlar arbetsglädje. Vi menar att avtal i större mening stör vårt gemensamma åtagande.

Så vem e vi?

Ted Mårtensson har under de senaste 10 åren varit inom entreprenadbranschen. Efter ingenjörsstudierna började Ted jobba på en av Sveriges större byggbolag, för sedan gå vidare till en mer lokalare byggare som bla. Entreprenadingenjör och platschef. Under de senaste 4 åren har Ted Mårtensson utvecklat en affärsenhet inom ytskikt branschen och då oftast anlitad som underentreprenör till de större byggbolagen.

Så här säger Ted:

” min passion är människor, att utveckla verksamheter med människor är ett måste för mig. Min drivkraft är att se människor växa och ta nästa steg. Under mina år i byggbranschen anser jag att känslan och glöden försvunnit för vad vi skall åstadkomma. Alldeles för mycket fokus på vad som är villkorat och alldeles för lite om kundens önskan. Tänk om man en dag skulle kunna bygga utan ett AB-avtal?!.

Mitt mål med TKM är att återinföra passionen och glöden i Byggbranschen. Den viktigaste tillgången för oss byggare är den samlade kompetensen igenom hela entreprenadkedjan.

Ted Mårtensson