0709-210103 info@tkmab.se

Helsingborgsfasad  & kakel tillsammans med TKM Construction utför fönsterbyte till HFAB

Arbetet påbörjades under hösten 2018 och etapp 1 är klart och slutbesiktigat.

Inom kort påbörjas arbetet med etapp 2 och väntas vara klart våren 2019

Vi tackar HFAB för fortsatt förtroende

Fönsterbyte – HFAB etapp 2

Fönsterbyte – HFAB Etapp 1