0709-210103 info@tkmab.se

Markarbete Bjärnum

TKM Construction har fått i uppdrag att utföra markarbete i Bjärnum. Arbetet väntas påbörjas under augusti och stå klart under mitten av December 2020 Vi tackar HSB för fortsatt förtroendet    

Sege Park

TKM Construction har fått i uppdrag att Stomkomplettering utav SEGE PARKS nästa Parkeringshus Arbetet väntas påbörjas under hösten 2020 och väntas vara klart våren 2022.