0709-210103 info@tkmab.se

TKM Construction har fått i uppdrag att utföra markarbete i Bjärnum.

Arbetet väntas påbörjas under augusti och stå klart under mitten av December 2020

Vi tackar HSB för fortsatt förtroendet