0709-210103 info@tkmab.se

TKM Construction har fått i uppdrag att Stomkomplettering utav SEGE PARKS nästa Parkeringshus

Arbetet väntas påbörjas under hösten 2020 och väntas vara klart våren 2022.