0709-210103 info@tkmab.se

TKM Construction AB

Allt har en början..

Jag och Kim Svensson träffades igenom en gemensam bekant under 2016, väldigt snart stod det klart att vi skulle göra något tillsammans. Under hösten 2017 satte vi oss ned och började skissa, rita och hade otaliga möten. Vi pratade om vi skulle starta ett måleribolag, golvbolag, kakelbolag eller varför inte ett byggbolag?!.

Vi började skissa på en swot-analys, affärsplan, kritiska framgångsfaktorer och investeringsbudget. Efter att ha analyserat SWOT:en, tittat på de kritiska framgång faktorerna och vilken budget har vi att förhålla oss-till kom vi fram till.

TKM Construction AB – Vi förverkligar drömmar.

Tkm Construction är ett värderingstyrt företag där du som beställare skall vara i centrum. Vi skall förverkliga din dröm heter det. Och det är det som är kärnan i TKM.  Vi ställde oss väldigt kritiska till frågan, varför skall människor vilja jobba med oss? Konkurrensen är stenhård, så vad har vi som utmärker oss? Om vi börjar jobba med våra värderingar – vilken företagskultur vill vi skapa? Hur vill vi att människor som jobbar för oss och tillsammans med oss skall uppfatta oss. Våra grundläggande värderingar skall vägleda oss när vi fattar beslut. 

Våra nyckelord är:

  • Engagemang
  • Ansvar
  • Glädje

Hos oss på TKM är det viktigt att alla känner att det finns ett genuint engagemang hos alla parter – beställare, kunder, leverantörer och medarbetare inom TKM. Det är med den samlade kompetensen som vi uppnår det bästa resultatet.

Med rätt engagemang kommer man långt, men utan ansvar vill vi tro att det är lätt att saker och ting inte blir det som vi kommit överens om. TKM ställer samma krav på alla parter – beställare, kunder, leverantörer och medarbetare rätt mentala inställning till sin uppgift.

Glädje är viktigt för oss, att komma in på sitt jobb med en go känsla i magen är det absolut viktigaste. Mår vi inte bra, då har vi inte rätt fokus och då är risken att saker och ting blir fel där kunden tillslut blir drabbad. 

 

Ted Mårtensson
Alexander Lindfors
Cecilia Johansson
Ekonomiansvarig
073-723 9148
Kim Svensson
0708 – 44 78 81